Đẩy nhanh tiến độ xây 1.200 căn nhà cho hộ khó khăn

15-05-2024, 17:56

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, Công an tỉnh cùng các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng 1.200 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số.

S Việt Nam

Đắk Lắk

Chính trị

Địa phương

Xem thêm