Vận động lao động  trở về nước đúng hạn

13-12-2023, 16:59

Dù xuất khẩu lao động đang làm thay đổi bộ mặt của nhiều làng quê và gia đình, thế nhưng phía sau bức tranh đó, tình trạng lao động bỏ trốn tại nước ngoài đang có dấu hiệu tăng trở lại trong một vài năm gần đây. Điều này đòi hỏi cần có những giải pháp đồng bộ nhằm hạn chế tình trạng này, tránh làm ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia, cơ hội việc làm của nhiều lao động.

S Việt Nam

Quảng Bình

Xã hội

Kinh tế

Xem thêm