Ấm lòng bữa sáng dành cho người khó khăn

04-08-2023, 08:51

Xuất phát từ sự đồng cảm và sẻ chia với những người lao động khó khăn, bán vé số, người già neo đơn, từ năm 2019 đến nay, gia đình ông Võ Thanh Vân  cùng nhóm thiện nguyện Miếu Bà Chúa Xứ phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đã khởi xướng thực hiện chương trình “Bữa sáng dành cho người khó khăn”. Với ý nghĩa thiết thực, chương trình đã lan tỏa thu hút nhiều người và các đoàn thể chung tay đóng góp cùng thực hiện.

S Việt Nam

Vĩnh Long

Xã hội

Đời sống

Xem thêm