Tự hào ngôi trường nghìn việc tốt

23-03-2023, 12:41

Cách đây 60 năm, phong trào nghìn việc tốt được khởi nguồn từ Trường Trung học Cơ sở Tam Sơn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Cùng với dòng chảy thời gian, mặc dù đã có nhiều thế hệ thầy và trò của ngôi trường Nghìn việc tốt trưởng thành nhưng sức sống và giá trị của phong trào vẫn còn mãi. Ở đây, mỗi ngày, thầy và trò luôn phấn đấu để Nghìn việc tốt được lan tỏa.

S Việt Nam

Bắc Ninh

Giáo dục

Xem thêm