f
Tự động phát sau

Cử tri Cam Lâm, Khánh Hòa góp ý về quy hoạch đô thị

04-10-2022, 21:17

Chiều 4/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh KHánh Hòa đã tiếp xúc cử tri huyện Cam Lâm trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.