Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị kéo dài thời gian thông quan

20-03-2024, 11:36

Từ ngày 17/3 đến nay, cặp cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn, Việt Nam và Hữu Nghị Quan, Quảng Tây, Trung Quốc đã thực hiện tăng thêm giờ thông qua lên 2 tiếng từ 18 giờ lên 20 giờ để tăng cường thông quan xuất nhập khẩu, nhất là hàng hoá xuất khẩu của Trung Quốc vào Việt Nam.

S Việt Nam

Lạng Sơn

Kinh tế

Xem thêm