Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung

29-03-2024, 17:09

Ngày 29/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định), Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Quyền Chủ tịch nước, Phó chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân dự và chủ trì Hội nghị.

S Việt Nam

Bình Định

Chính trị

Địa phương

Xem thêm