Cung ứng đủ điện cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt

23-05-2024, 18:31

Sáng 23/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan về tiến độ triển khai dự án đường dây 500 kv mạch 3 Phố Nối - Quảng Trạch; tình hình, khả năng cung ứng điện trong các tháng cao điểm năm 2024 và tình hình triển khai Quy hoạch điện VIII. Cuộc họp được tổ chức trực tuyến giữa điểm cầu Trụ sở Chính phủ với Trụ sở Ủy ban Nhân dân các tỉnh có đường dây 500 kV mạch 3 đi qua.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Kinh tế

Phạm Minh Chính

Xem thêm