Gấp rút hoàn thành các dự án đường dây đưa điện ra Bắc

23-04-2024, 18:05

Chiều 23/4 tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức cuộc họp giao ban tiến độ và công tác thi công các dự án đường dây 500 kV mạch 3. Cuộc họp tập trung vào tiến độ thực hiện dự án; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cũng như các đề xuất, kiến nghị, tình hình thực hiện các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.

Xem thêm