Sẽ trình Chính phủ cơ chế mua bán điện trực tiếp vào cuối tháng 4

11-04-2024, 09:01

Tại cuộc họp Ban soạn thảo xây dựng Nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA), ngày 10/4, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã yêu cầu Ban soạn thảo làm việc với tinh thần khẩn trương.

Xem thêm