Việt Nam có thể nhập tới 8.000 MW điện từ Lào

02-04-2024, 11:39

Theo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 (Quy hoạch điện VIII), sản lượng điện nhập khẩu từ Lào có thể lên tới 8.000 MW đến 2030, với giá hợp lý để tận dụng tiềm năng năng lượng của quốc gia láng giềng.

Xem thêm