Điều chỉnh giá điện còn phụ thuộc đánh giá tác động kinh tế vĩ mô

05-04-2024, 11:38

Trước những băn khoăn về quy định mới Tập đoàn diện lực Việt Nam (EVN) điều chỉnh giá điện 3 tháng một lần, Bộ Công Thương cho biết,  điều này không có nghĩa là 3 tháng điều chỉnh giá điện một lần mà còn phụ thuộc đánh giá tác động kinh tế vĩ mô, cập nhật chi phí sản xuất kinh doanh điện đã đủ mức xem xét điều chỉnh giá điện hay chưa.

Xem thêm