Cương quyết xử lý nghiêm vi phạm về an toàn điện

22-06-2024, 06:47

Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo về việc tăng cường kiểm tra, hướng dẫn sử dụng điện an toàn.

Xem thêm