Miền Bắc vẫn đối mặt nguy cơ thiếu điện 2 năm tới

08-07-2023, 06:25

Theo Tập đoàn điện lực Việt Nam, tình hình cung ứng điện giai đoạn tới vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là các năm 2024 - 2025 ở khu vực miền Bắc.

Xem thêm