Đà Nẵng công bố phổ điểm tuyển sinh lớp 10 THPT

17-06-2024, 10:31

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng vừa hoàn thành công tác chấm thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, dự kiến điểm thi của thí sinh và điểm chuẩn tuyển sinh vào các trường THPT công lập sẽ được công bố vào ngày 18/6.

S Việt Nam

Đà Nẵng

Giáo dục

Xem thêm