Đà Nẵng đấu tranh với tội phạm công nghệ cao

17-06-2024, 07:24

Đặc thù của tội phạm công nghệ cao là có thể thực hiện hành vi phạm tội ở bất cứ đâu, chỉ cần có thiết bị kết nối với mạng internet. Đây là loại tội phạm có kiến thức, tư duy và kỹ năng cao, vì vậy, để đấu tranh hiệu quả gặp không ít khó khăn. Từ năm 2022, Phòng An ninh mạng thuộc Công an thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, qua đó đã kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm này, góp phần bảo vệ bình yên cho thành phố. Ghi nhận của Truyền hình Thông tấn.

Xem thêm