Đắk Lắk công bố di sản phi vật thể quốc gia

16-12-2022, 22:06

Ngày 16/12, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn tỉnh và trao tặng, truy tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể.

S Việt Nam

Đắk Lắk

Chính trị

Địa phương

Xem thêm