Đảm bảo An toàn thông tin cho chuyển đổi số

21-07-2022, 07:48

Thời gian qua, tình hình an ninh mạng của Việt Nam tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, gây ra không ít thách thức trong quá trình xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Do đó, để có tấm khiên bảo vệ, thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia thì cần có những giải pháp toàn diện từ công nghệ, quy trình cho đến con người.

Xã hội

Môi trường – Công nghệ

Đời sống công nghệ

Xem thêm