Đảm bảo an toàn thông tin cho nền tảng số là ưu tiên hàng đầu

23-06-2022, 17:14

Nhằm nâng cao năng lực ứng phó với các rủi ro an toàn, an ninh mạng phi truyền thống và bảo vệ các nền tảng số quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, sáng nay, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội thảo và Triển lãm quốc tế về an toàn không gian mạng (Vietnam Security Summit) 2022, với chủ đề “An toàn thông tin cho nền tảng số quốc gia: Kiến tạo tương lai số bền vững”. Ghi nhận của Truyền hình Thông tấn - VNews.

Xã hội

Môi trường – Công nghệ

Xem thêm