f
Tự động phát sau

Nền tảng số quốc gia về quản trị và kinh doanh du lịch sẽ ra mắt vào tháng 11

27-03-2022, 18:11

Theo kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về quản trị và kinh doanh du lịch, nền tảng số này dự kiến được ra mắt vào tháng 11, sau khi đã triển khai tại 5 - 10 tỉnh, thành phố.