Đảm bảo cấp cứu, phòng chống dịch cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

12-06-2024, 07:11

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế về việc đảm bảo công tác y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024.

Giáo dục

Tuyển sinh

Xem thêm