Đảm bảo giải ngân thực chất, chất lượng

02-04-2024, 13:25

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban công tác quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II của Bộ GTVT, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, mục tiêu của Bộ GTVT năm nay là giải ngân 100% kế hoạch được giao, đồng thời yêu cầu các đơn vị phải kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh nhất tiến độ, đảm bảo giải ngân thực chất, có khối lượng, sản lượng, không tính tạm ứng.

Xem thêm