Đàm phán ngừng bắn ở Gaza không khả quan

18-02-2024, 12:30

Trong bối cảnh xung đột tại Gaza vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, cộng đồng quốc tế vẫn đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm hướng tới một lệnh ngừng bắn tại khu vực này. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới đây được đánh giá là không khả quan.

Xem thêm