LHQ cảnh báo tình hình bế tắc tại Gaza

17-02-2024, 11:14

Cuộc xung đột ở Gaza cho thấy rõ địa chính trị thế giới đang bị chia rẽ và là một sự bế tắc trong quan hệ toàn cầu. Đây là cảnh báo vừa được Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đưa ra ngày 16/2.  

Xem thêm