Dấu ấn phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam

16-12-2023, 17:27

Tỷ trọng đóng góp của công nghiệp văn hóa vào GDP nước ta được cải thiện đáng kể sau khi có Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Hiện, các ngành công nghiệp văn hóa không phải là khái niệm xa lạ mà trở thành khát vọng, mong muốn của cộng đồng làm văn hóa sáng tạo và nhiều địa phương trên cả nước.

Xem thêm