Đầu tư cho quan trắc để cảnh báo ô nhiễm môi trường

15-12-2023, 21:38

Tăng cường công tác quan trắc môi trường là điều kiện quan trọng để kiểm soát được ô nhiễm, tiến tới dự báo, cảnh báo được nguy cơ ô nhiễm. Đây là nội dung chính tại hội thảo Quan trắc môi trường toàn quốc với chủ đề “Hệ thống tích hợp dữ liệu quan trắc môi trường quốc gia và Công bố thông tin về chất lượng môi trường” do Bộ TN&MT tổ chức chiều nay tại Hà Nội.

Xem thêm