Đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội

26-09-2022, 11:46

Theo nhiều chuyên gia trong lĩnh vực BĐS, để khai thông  phát triển nhà ở xã hội , trong thời điểm hiện tại, các bộ KH-ĐT, Tài chính, TN-MT và Ngân hàng Nhà nước… cùng các địa phương phải đồng lòng vào cuộc. Bên cạnh việc hoàn thiện các chính sách ưu đãi về vốn hay quỹ đất thì việc định hướng phát triển phân khúc nhà ở này theo hướng thị trường cũng là việc cần phải quan tâm.

Xem thêm