Để doanh nghiệp giao thông hội nhập quốc tế

11-10-2023, 20:47

Hiện các nhà thầu tham gia xây dựng các dự án giao thông  đã có những bước tiến lớn về năng lực, cả về tài chính, công nghệ, kỹ thuật và nhân lực, tuy nhiên, sức cạnh tranh với các nhà thầu ngoại, vẫn còn nhiều điểm yếu. Vậy đâu là nguyên nhân và có những giải pháp gì để khắc phục tình trạng này? Đây chính là nội dung của buổi tọa đàm” Doanh nghiệp ngành GTVT với sự phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và hội nhập quốc tế” được tổ chức ngày 11/10, tại Hà Nội.

Xem thêm