Đề nghị các địa phương ban hành bảng giá đất sát với thị trường

12-05-2022, 11:56

Để khắc phục tình trạng khai hai giá khi chuyển nhượng bất động sản, nghĩa là giá ghi trong hợp đồng công chứng để tính thuế thấp hơn so với giá giao dịch thực tế, Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo ban hành bảng giá đất sát với giá thị trường.

Xem thêm