Đề nghị thanh, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

16-04-2024, 11:43

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu có hành vi thao túng thị trường. Nội dung này được Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình nêu trong Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3/2024, tại phiên họp sáng 16/4.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhà nước

Kinh tế

Vương Đình Huệ

Xem thêm