Để nhân lực du lịch Việt Nam đáp ứng chuẩn quốc tế

12-04-2024, 20:22

Chuyên nghiệp hóa trình độ, kỹ năng đội ngũ nhân lực du lịch Việt Nam đang gặp nhiều thách thức, đòi hỏi cần có những giải pháp tháo gỡ kịp thời. Đây là nhận định tại hội thảo khoa học quốc tế “Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực du lịch chuẩn quốc tế trong giai đoạn hiện nay” diễn ra chiều 12/4 tại Hà Nội.

Xem thêm