Đề xuất Luật Đất đai 2024 có hiệu lực trước 6 tháng

14-05-2024, 06:54

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 thay vì ngày 1/1/2025, nhằm đưa Luật Đất đai sớm đi vào cuộc sống sẽ khơi thông nguồn lực đất đai, kịp thời giải quyết, xử lý dứt điểm các tồn đọng về đất… Bên cạnh đó, hỗ trợ, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, phát huy tiềm năng, sử dụng hiệu quả cao nhất giá trị nguồn lực đất đai.

Xem thêm