Đề xuất phương án hỗ trợ các hộ dân ảnh hưởng bởi điện gió

04-07-2023, 17:33

Thông tin từ UBND huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, địa phương đã nhận được báo cáo, đề xuất của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển điện gió Cao Nguyên 1 về hỗ trợ nhà ở, vật kiến trúc của người dân nằm trong hành lang an toàn cột tháp gió. Theo đó, Công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, xác định có 4 hộ dân có nhà ở, vật kiến trúc bị ảnh hưởng trực tiếp do nằm trong hành lang an toàn cột tháp gió, đồng thời, thỏa thuận và đạt được thống nhất của 3/4 hộ dân về phương án bồi thường, hỗ trợ.

S Việt Nam

Gia Lai

Kinh tế

Xem thêm