Đề xuất tăng trần giá vé máy bay

13-07-2023, 06:51

Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản gửi các bộ ngành liên quan lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2019 về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa.

Xem thêm