Đề xuất thí điểm đổi đất nông nghiệp lấy đất ở khi thu hồi đất

01-05-2023, 07:04

Đẩy nhanh việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, TP.HCM kiến nghị thí điểm được hoán đổi đất nông nghiệp lấy đất ở đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhằm triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn ách tắc lâu nay.

Xã hội

Đời sống

Kinh tế

Bất động sản

Xem thêm