Đem ánh sáng đến các bản vùng đệm Pù Huống

01-06-2024, 18:21

Triển khai chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển cộng đồng vùng đệm để đồng quản lý rừng đặc dụng theo Quyết định số 24  của Thủ tướng Chính phủ. Những năm qua, Ban quản lý Khu bảo tồn Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống - vùng lõi của Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An đã hỗ trợ đầu tư cho nhiều bản vùng đệm. Khoản kinh phí này được dân bản đầu tư nâng cao năng lực phát triển sản xuất hoặc hỗ trợ vật liệu xây dựng các công trình công cộng. Trong đó nhiều bản đã lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời. Qua thời gian vận hành, sử dụng, dự án thắp sáng bản làng bằng đèn năng lượng mặt trời càng phát huy hiệu quả khi mang lại niềm vui cho dân bản, tạo tiền đề cho bản làng phát triển hơn.

S Việt Nam

Nghệ An

Xã hội

Đời sống

Xem thêm