Đếm ngược 100 ngày đến Olympic Paris

17-04-2024, 22:08

Hôm nay, 17/4, chiếc đồng hồ đếm ngược tới Olympic Paris 2024 bắt đầu hiển thị con số 100, đánh dấu số ngày đến Olympic Paris vào ngày 26/7. Đây cũng là sự trở lại của sự kiện thể thao mùa hè này với Paris sau một thế kỷ.

Xem thêm