Ra mắt con tem thế vận hội Paris 2024

27-03-2024, 12:25

Ngày 26/3, Ủy ban Thế vận hội Paris 2024 đã công bố các tem chính thức cho Thế vận hội Olympic và Paralympic. Những con tem này là sự kết hợp các biểu tượng của Paris như tháp Eiffel và sông Seine.

Xem thêm