f
Tự động phát sau

Dệt may thiếu lao động đầu năm

07-02-2023, 21:51

Ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga – Ukraine và việc thắt chặt chi tiêu do lạm phát ở Mỹ và châu Âu đang đã khiến nhiều doanh nghiệp xuất khẩu, trong đó có lĩnh vực dệt may chịu tác động nặng nề nhất trong năm 2022. Tuy nhiên b ước sang đầu năm nay, ngành dệt may đã tăng tốc tuyển dụng trở lại…do tình hình kinh tế đang từng bước phục hồi.