Địa phương đầu tiên hưởng ứng lời kêu gọi hiến mô tạng

18-06-2024, 06:30

“Để cái chết không còn là vô nghĩa", hàng trăm người dân tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã đăng ký vào đơn hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi qua đời. Đây là những hành động đẹp và vô cùng ý nghĩa, lời kêu gọi hiến tạng của Thủ tướng đã lan tỏa đến tận thôn, xóm, nhận thức của người dân đã dần thay đổi. Xã Hải Phúc cũng là địa phương đầu tiên trên cả nước hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về đăng ký hiến tặng mô, tạng.

Xem thêm