Diễn biến xung quanh căng thẳng Iran - Israel

14-04-2024, 18:47

ó thể thấy, cuộc tập kích của Iran vào lãnh thổ Israel là chưa từng có tiền lệ. Trước đó, chưa bao giờ Iran thực hiện bất kỳ cuộc tấn công trực tiếp nào nhằm vào Israel từ lãnh thổ của mình. Để hiểu rõ hơn tình hình tại thực địa cũng như đánh giá những nguy cơ tiềm tàng từ vụ tấn công này, chúng tôi đã liên hệ với phóng viên Vũ Hội - thường trú TTXVN tại Israel.

TTXVN Toàn Cầu

Israel

Thế giới

Xem thêm