Diễn đàn kết nối doanh nghiệp  EuroCham- Bình Phước 

12-03-2024, 21:32

Ngày 12/3, tỉnh Bình Phước phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam (VIDA) tổ chức “Diễn đàn kết nối doanh nghiệp công nghiệp, thương mại, nông nghiệp công nghệ cao EuroCham - tỉnh Bình Phước năm 2024”.

S Việt Nam

Bình Phước

Địa phương

Kinh tế

Xem thêm