Diễu hành kỷ niệm ngày Elvis Presley tại Australia

23-04-2022, 20:18

Lễ diễu hành nhằm kỷ niệm cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của nam ca sĩ, diễn viên huyền thoại Mỹ Elvis Presley đã diễn ra tại một thị trấn ở Australia.

Xem thêm