Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta thăm và làm việc tại Nhật Bản

01-04-2024, 20:22

Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta thăm và làm việc tại Nhật Bản, từ ngày 31/3 - 03/4.

TTXVN Toàn Cầu

Nhật Bản

Chính trị

Ngoại giao

Xem thêm