Đoàn đại biểu Đảng cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Hàn Quốc

13-10-2023, 20:42

Từ ngày 11/10 đến ngày 15/10, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng ta thăm và làm việc tại Hàn Quốc.

TTXVN Toàn Cầu

Hàn Quốc

Chính trị

Thế giới

Xem thêm