Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tiếp xúc cử tri

03-05-2024, 17:55

Ngày 3/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV tại huyện Bát Xát. Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã thông tin nhanh đến cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và những nội dung quan trọng của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

S Việt Nam

Lào Cai

Chính trị

Địa phương

Xã hội

Xem thêm