Lào Cai phát động Tuần lễ trang phục các dân tộc

15-04-2024, 13:23

Chào mừng kỷ niệm Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4, sáng 15/4, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức phát động “Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc” tỉnh Lào Cai năm 2024. Đây là năm đầu tiên địa phương tổ chức sự kiện này, nhằm khơi dậy niềm tự hào về bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

S Việt Nam

Lào Cai

Văn hóa - Giải trí

Xem thêm