Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo để phát triển bền vững

24-06-2024, 21:15

Những doanh nghiệp đổi mới sáng tạo luôn có sức sống mạnh mẽ và bền bỉ ngay cả trong giai đoạn khó khăn. Đây là khẳng định của các chuyên gia và doanh nghiệp tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – sáng tạo và kinh doanh hiệu quả 2024 với chủ đề “Cách tân để phát triển” diễn ra chiều ngày 24/6 tại Hà Nội.

Xem thêm