f
Tự động phát sau

Doanh nghiệp mới gia nhập trị trường cao kỷ lục

28-08-2022, 06:15

8 tháng năm nay, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động cao chưa từng có, với xấp xỉ 150 nghìn doanh nghiệp, tăng hơn 31% so với cùng kỳ năm 2021.