Doanh nghiệp Mỹ muốn tăng đầu tư nông nghiệp vào Cuba

05-04-2023, 12:47

Ngày 4/4, các doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp Mỹ đã kêu gọi chính quyền của Tổng thống Joe Biden nới lỏng các hạn chế và cho phép đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tư nhân của Cuba.

Xem thêm